MAD@Work

MAD@Work
Frederik Delbart ©Julien Hayard
MAD@Work
Akin To_______ ©Oskar
MAD@Work
Ines Arconada Vazquez ©Silvio Cassano
MAD@Work
Pierre Emmanuel Vandeputte @Pauline Miko
MAD@work, de werkgelegenheidspool van MAD Brussels, is een volkomen uniek platform dat samenwerkt met alle professionele spelers in de sectoren van de mode en het design om de werkgelegenheid binnen de eigen filialen te bevorderen en om te helpen bij het zoeken naar de juiste vaardigheden.
 
Onze missies bestaan er vooral in te informeren, te sensibiliseren en via onze diensten ontmoetingen te bevorderen bij deze spelers:
 
  • potentiële werkgevers in de betrokken sectoren (hulp bij het omschrijven van de gezochte profielen, informatie over aanwervingsplannen, speciale webpagina die gewijd is aan werk- en stageaanbiedingen),
  • werkzoekenden (collectieve infosessies, individuele oriënteringsgesprekken, gepersonaliseerde jobcoaching),
  • schoolverlaters die afstuderen aan de Brusselse art schools (collectieve infosessies in de scholen, uitreiking van lookbookprijzen tijdens de jurybeoordelingen op het einde van het schooljaar, advies i.v.m. stappen in de richting van een toekomstige loopbaan).
 
Onze waarden zijn respect, authenticiteit en professionalisme.
 
Dit project wordt ontwikkeld in partnerschap met ACTIRIS.

DIENSTVERLENING BIJ WERKGEVERS
Onze dienstverlening is op uw maat toegesneden: we nemen de tijd om u persoonlijk te ontmoeten en om een beter inzicht te verwerven in uw werkveld en om te luisteren naar de moeilijkheden die u ondervindt bij het vinden van adequate medewerkers.
 
We kunnen u helpen bij het omschrijven van de gezochte profielen in termen van vaardigheden. We kunnen u op een pertinente manier informeren over de adequate aanwervingsprogramma's of over de bestaande officiële stages.  
We reserveren een deel van onze website speciaal voor uw werk- en stageaanbiedingen.
 
Dankzij onze missies bij de werkzoekenden en de studenten in de mode- en designsector kunnen wij u in contact brengen met competente en gemotiveerde mensen, met mensen met specifieke vaardigheden of wie weet zelfs met een ruwe diamant. 

DIENSTVERLENING BIJ WERKZOEKENDEN
U bent een Brusselse werkzoekende en u wil graag aan de slag in de mode- of de designsector, dan bent u bij ons aan het goede adres! We richten ons niet alleen op de eerstelijnsberoepen (de creatieve metiers), maar ook op de tweedelijnsberoepen (marketing, communicatie enz.).
 
MAD@work ontwikkelde een eigen methodologie van gepersonaliseerde jobcoaching op basis van uw behoeften. We hebben daarvoor een formule uitgewerkt van één uur jobcoaching per week, met een maximum van 10 afspraken, waaronder een of twee collectieve workshops per kwartaal.
 
Tijdens die jobcoachingsessies wordt u uitgenodigd om, vanuit uw academische achtergrond, uw ervaring, uw vaardigheden en uw eigen motivatie, na te denken over uw professionele loopbaan.
 
We werken simultaan in op drie essentiële fasen: uw positionering (mogelijke functies), uw marketingtools (cv, motivatiebrief, lookbook) en de ontwikkeling van uw eigen strategie voor het zoeken naar potentiële werkgevers.
 
Wat we finaal beogen is uw autonomie en uw verantwoordelijkheid bij het constructief en actief zoeken naar een job.

DIENSTVERLENING NAAR CREATIEVE SCHOOLVERLATERS TOE
We bezoeken het grootste deel van de Brusselse art schools om er informele en collectieve infosessies te geven. We willen de studenten zo goed mogelijk sensibiliseren rond de realiteit van hun toekomstig beroepsleven in termen van administratieve demarches en hun opstap naar de werkwereld. Onze expertise, onze kennis en onze professionele sectornetwerken in mode en design vormen daarbij onze grote troeven.
 
We bevorderen de interactie met de studenten aan de hand van denkpistes: we reiken hen constructieve sleutels aan om zich beter te kunnen positioneren op de arbeidsmarkt en om hun eigen marketingtools (cv, motivatiebrief, portfolio) te optimaliseren, zodat ze zich beter kunnen voorbereiden op hun toekomstige aanwervingsgesprekken.
 
Tijdens die uitwisselingen sensibiliseren we hen rond de manier waarop ze hun loopbaan kunnen oriënteren. We focussen vooral op hun motivaties, op hun eigen en persoonlijke verzuchtingen door dieper in te gaan op hun doelstellingen op de lange en middellange termijn, om zo hun keuze op de korte termijn te kunnen sturen.

 
CONTACT
Giuseppina Andolina - Coordinator
giuseppina.andolina@mad.brussels
Caroline Van de Velde - Job expert
caroline.vandevelde@mad.brussels
Sophie Heymans - Job expert
sophie.heymans@mad.brussels