Onze Missie

Onze Missie
Onze Missie

MAD Brussels – Mode en Design Centrum – is naast een expertiseplatform ook een uniek uitstalraam voor Mode en Design in Brussel.

De opdracht van MAD Brussels, als bron van innovatie en zich richtend naar de toekomst, bestaat erin alle beroepen, initiatieven en actoren uit beide sectoren te promoten, aan te moedigen en te ondersteunen, met als doel hun ontwikkeling en uitstraling binnen en buiten Brussel te bevorderen.

MAD Brussels coördineert bijstand en initiatieven die hen wordt toegewezen, staat in voor de lokale en internationale economische promotie van de Brusselse stylisten en desi- gners, maar ook voor de investeringen van buitenlandse actoren in het Brussels Gewest. Via het activeren van werk- gelegenheid en expertise in deze sectoren; via kwalitatieve evenementen in binnen- en buitenland; via de ontwikkeling van een uitwisselingsnetwerk op internationale schaal. Dit alles, gekoppeld aan herwaarderingsacties van Brusselse wi- jken die er nood aan hebben, draagt bij tot het vergroten van de Brusselse aantrekkingskracht.

MAD Brussels versterkt de positie van Brussel - stad en gewest - te midden van de traditionele Europese mode- en de- signhoofdsteden, als innoverend centrum voor dynamische, avant-gardistische mode en universeel, collaboratief design. De vzw MAD Brussels werd in 2011 opgericht en is de vrucht van een samenwerking tussen verschillende Belgische en Eu- ropese instellingen, waaronder het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel.