projet

SLIM

© Thomas Billas

 

EXPERTS :
Simon Delpire (Ingenieur), Fanny Hardy (Business), Thomas Billas (Designer)

SLIM is een innoverende fietsverlichting die op een andere manier gehoor moet geven aan het zichtbaarheidsprobleem van fietsers. Dit doet het niet door te vervullen aan de functie “zien” zoals klassieke verlichtingen, maar aan die van GEZIEN WORDEN! In dit opzicht is het uiteindelijke prototype een LED-systeem gekoppeld aan een combinatie van magneten en spoelen. De opwekking van elektromagnetische energie zorgt ervoor dat het product autonoom wordt gevoed.