the masks. an essential accessory

Lees het artikel

 

“Brussel maakt ons bewuster als mensen en makers. Dat sterkt ons ook in onze creativiteit"

Interview met makerscollectief vormen 

30 januari 2020

Eline Eline Willaert Communication & Press Officer +32 483 62 25 92 eline.willaert@mad.brussels

Emile, Edouard en Leon — vormen
Emile, Edouard en Leon — vormen © Richard Duyck

Trouw blijven aan een eerste idee, en dat vol overtuiging realiseren. Hoewel hun aanpak niet aan strategie ontbreekt, vertrouwen Edouard, Emile en Leon toch voornamelijk op hun intuïtie en de zin om samen te creëren. En dat werkt. Niet enkel hun pure, bescheiden en poëtische objecten wekten onze interesse, maar ook hun zoektocht naar de essentie van samenwerken als collectief en hun groeipotentieel. Reeds zes jaar werken de twee broers en neef samen in het makerscollectief, dat zich sinds kort vestigde in hun nieuwe atelier in Brussel. Een verhuis dat verandering op meerdere vlakken teweegbracht, zo bleek na ons gesprek. Meet vormen!

Waarom hebben jullie besloten om naar Brussel te verhuizen?

vormen - Het is een verhaal van vele factoren. Enerzijds moesten we ons atelier in Gent waar we sinds het ontstaan van ons collectief gevestigd waren verlaten, anderzijds was het tijd om eens uit onze comfort-zone te treden. Brussel was een van de opties. Een bevriend kunstenaar had ons uitgenodigd om in te trekken in een ruimte die vrijkwam naast zijn atelier. Van bij het eerste bezoek voelden we van beide kanten aan dat het goed zat. Zo zijn we, enkele maanden geleden, verhuisd naar de hoofdstad. Een beslissing waarvan we nog geen seconde spijt hebben gehad. 

Ondervinden jullie een bepaalde invloed van de stad op jullie designproces?  

vormen - We zijn nog niet zo lang actief in ons nieuwe atelier, waardoor het nog te vroeg is om een specifieke invloed van de stad op ons werkproces te merken. In Gent produceerden we al onze ontwerpen zelf. Ons nieuwe atelier in Brussel willen we meer gebruiken als een plek waar we ontwerpen en niet alles zelf hoeven te produceren. Door de verhuis is onze mentaliteit over wat vormen kan zijn dus wel veranderd. Brussel heeft met zijn enorme diversiteit wel een directe invloed op ons. Het is hier ruwer. In Gent is het vanzelfsprekender om iets creatiefs te doen, een atelier op te starten. Hier is wat we doen minder evident, we voelen hier een grotere weerstand. Wat we doen wordt hier in vraag gesteld, waardoor we ons meer moeten verantwoorden, ook tegenover onszelf. We worden als mensen en makers bewuster. Dat sterkt ons ook in onze creativiteit. Anderzijds is Brussel voor ateliers als het onze ook weer interessant. Er is een geschiedenis van verborgen ateliers en kleine fabrieken die verweven zijn met de stedelijke context. We merken ook dat veel kennissen richting Brussel trekken, dat sterkt ons in onze keuze.

Wat is voor jullie de sterkte van in een collectief te werken?

vormen - Dat je niet alleen bent. In het begin liep alles heel organisch. Gaandeweg werden de taken geleidelijk verdeeld zonder een vooropgesteld plan. We trokken elk bepaalde aspecten van het werk naar zich toe. Het grote voordeel blijft wel dat we elkaar aanvullen – over de individuele verantwoordelijkheden heen. Op vlak van ontwerp is dat ook echt interessant. Als individu heb je je eigen beeld, je eigen visie over een object of project. Het voordeel van werken in een collectief is dat je vrijwel meteen feedback krijgt, zoals bijvoorbeeld bij het maken van prototypes. Elke stap wordt meteen in vraag gesteld.

 

Het voordeel van werken in een collectief is dat je vrijwel meteen feedback krijgt, zoals bijvoorbeeld bij het maken van prototypes. Elke stap wordt meteen in vraag gesteld.

vormen

In welke mate is functionaliteit belangrijk voor jullie? 

vormen - We starten vaak met een tekening die niet per se functioneel is maar vooral vanuit het idee vertrekt. We houden dit idee zo helder mogelijk en proberen dus een soort ‘vanzelfsprekende’ functionaliteit te verkrijgen. We ontwerpen altijd vanuit een soort maakbaarheid en eenvoud. 

Die eenvoud komt ook terug in de naam van jullie collectief, en die van jullie objecten.

vormen - Eigenlijk gaat de naamgeving gepaard met onze manier van werken. De namen van onze objecten zijn letterlijk en voor de hand liggend. We willen er vooral geen doekjes om winden. We benoemen de essentie van de objecten. 3M Lamp is een lamp gemaakt van 3 meter staal. Stoel.01 was de werktitel voor dat object en dat hebben we dan ook zo gehouden: onze eerste stoel, met het idee dat we er nog zouden maken. De naam van de armstoel ‘Gomito' is iets minder letterlijk. Alhoewel, we verwijzen hier naar de elleboog, die als steun dient om te zitten. Dus is ook die naam eigenlijk wel nog straight forward. Toch blijft het altijd een moeilijke zoektocht om de naam te kiezen

Hoe ontstaat een nieuw object? Wanneer beslissen jullie aan een nieuw ontwerp te starten?

vormen -Dit is vaak een gevoelsmatige beslissing die zich ontwikkeld onder ons. Het is een dynamiek die we gecreëerd hebben door zes jaar samen te werken. Veel ideeën circuleren rond maar we moeten alle drie de energie voelen om ervoor te gaan. Als iemand twijfelt, duurt het altijd wat langer. Sommige objecten of ideeën waarover we spreken en reflecteren halen het niet om serieus genomen te worden. Er is niet noodzakelijk een bepalende factor, het is vooral belangrijk dat we alle drie voelen dat er iets in zit. De zin om te creëren, dat is onze basis. Een idee in je hoofd hebben, er een haat-liefde verhouding mee hebben, worstelen met de fysieke haalbaarheid. Heel dat proces is gewoon de drive van vormen.

Kunnen jullie iets vertellen over de keuze van materialen? 

vormen - We zoeken naar wat best past met het ontwerp en het idee, maar het materiaal moet wel duurzaam zijn. De keuze van het materiaal wordt bepaald door de functie en de vorm van het object. Over het algemeen willen we zo trouw mogelijk blijven aan de tekening, en een materiaal niet forceren in zijn gebruik. Voor een nieuw object dat we aan het ontwikkelen zijn bijvoorbeeld willen we werken met een combinatie van vlas en hars om de elegantie die in de tekening naar voor komt te behouden. Ook in de ontwerpfase konden we daardoor snel van tekening tot object overgaan; met een open mal en stukken vlas. Voor ons is de keuze van het materiaal geslaagd door zijn functionaliteit, inzetbaarheid en esthetiek.

De zin om te creëren, dat is onze basis. Een idee in je hoofd hebben, er een haat-liefde verhouding mee hebben, worstelen met de fysieke haalbaarheid. Heel dat proces is gewoon de drive van vormen.

vormen

Hoe belangrijk is duurzaamheid voor jullie?

vormen - Duurzame en natuurlijke materialen zijn voor ons heel belangrijk. In de keuze van materialen is het essentieel dat het object een leven kan meegaan en tijdens dat leven mooi oud wordt. Zodat er met tijd een soort patine ontstaat waardoor het object na een periode ook echt een verhaal vertelt. Het zit- en rugvlak van onze buitenstoel bijvoorbeeld zijn van aluminium. Zo kan de stoel buiten blijven staan in weer en wind. De stoel is licht en na een periode krijgen het zit- en rugvlak een patine. De objecten worden mooier hoe meer je ze gebruikt. We verwachten zelf veel van onze meubels omdat we er een relatie mee hebben opgebouwd.  We beseffen dat er al gigantisch veel gemaakt wordt. Er zijn eigenlijk al genoeg dingen in de wereld. Dus als we dan toch iets willen creëren, kunnen we er dan wel voor zorgen dat dit op zijn minst op een esthetische manier gebeurt, met respect voor de gebruikte materialen.

What’s next? Welke projecten zijn er nog op komst?

vormen - Vlak na de verhuis hebben we een opendeurdag georganiseerd. Toen hebben we vier nieuwe ontwerpen voorgesteld die nog in ontwikkeling zijn. We kunnen deze objecten niet allemaal zelf produceren, dus zijn we op zoek naar producenten. We zijn daarnaast bezig met enkele projecten maar daar kunnen we nog niet zo veel over vertellen. We zijn net geïnstalleerd. Het is nu de bedoeling om veel te creëren en ons op de kaart te zetten.

Jullie hebben vorig jaar een beurs kunnen bemachtigen bij MAD. Wat zijn jullie verwachtingen hiervan en hoe zien jullie vormen groeien?

vormen - Het voordeel van MAD zijn hun connecties en netwerk van experten. Het is verrijkend om met mensen uit het vakgebied te praten, hen te kunnen raadplegen als een soort gastdocent. We merken dat we daardoor worden aangemoedigd om professioneler te werken. Vormen is zoals gezegd heel organisch gegroeid, initieel met weinig weet van hoe je een zaak rendabel maakt. Het is voor ons belangrijk om een evenwicht te vinden tussen enerzijds te doen wat we graag doen en anderzijds ervoor te zorgen dat we ervan kunnen leven. Aanvankelijk waren we te gefocust op het creatieve aspect. Dankzij MAD worden we geconfronteerd met de (economische) realiteit. Een van de experten confronteert ons bijvoorbeeld met situaties in winkels, financiële valkuilen, enz. Zaken die je anders zou leren in de praktijk, maar nu kunnen we hierop anticiperen. MAD is daarnaast ook een soort plek waar iedereen kan langsgaan met een idee of een voorstel om te checken of het haalbaar of interessant is. Zo stimuleren ze ondernemerschap en creativiteit. 

www.vormen.be

IG — @vormen_

  © Eline Willaert
  © Eline Willaert
  ©  Eline Willaert

Met dank aan Jack Farrazijn & Sylke Thas.

Eline Eline Willaert Communication & Press Officer +32 483 62 25 92 eline.willaert@mad.brussels