CORONAVIRUS EN BEDRIJVEN

17 maart 2020

Silvia Silvia Martinelli Communication & Press Manager +32 496 51 88 89 silvia.martinelli@mad.brussels

UPDATE 26.03

Coronacrisis: check RSZ-uitstel

Vorige vrijdag besliste de regering om een hele reeks werkgevers de mogelijkheid te bieden hun RSZ-betalingen vanaf 20 maart met betrekking tot het eerste en tweede kwartaal uit te stellen tot 15 december 2020. Er zijn hierbij twee groepe.

Hier vind je de lijst van werkgevers aan wie de RSZ dit uitstel automatisch toekent en andere nuttige informatie!

> news.belgium.be

--

Jouw zaak in tijden van corona? Je vraagt je ongetwijfeld af hoe jouw zaak best kan blijven functioneren en welke gevolgen de coronacrisis heeft op de creatieve sector.
We maakten een selectie van relevante info die door 1819, de Regionale Informatie- en Begeleidingsdienst voor Ondernemers, wordt verstrekt om ondernemers bij te staan.

Alle info is eveneens te vinden op de website van 1819.
De dienst is eveneens telefonisch bereikbaar via 1819, tijdens weekdagen tussen 9u en 17u.

DE STEUNMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN, ONDERNEMINGEN EN HANDELAARS:

 • Tijdelijke werkloosheid door overmacht
 • Tijdelijke werkloosheid voor economische redenen
 • Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
 • Betalingsplan btw
 • Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
 • Betalingsplan personenbelasting/ vennootschapsbelasting
 • Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
 • Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
 • Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
 • Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

WELKE MAATREGELEN ZIJN VOORZIEN VOOR ZELFSTANDIGEN?:

 • Uitstel van betaling en kwijtschelding verhogingen
 • Vermindering van voorlopige bijdragen
 • Vrijstelling van bijdragen
 • Overbruggingsrecht
 • Ziekte- en arbeidsongeschiktheid

WAT ZIJN DE FISCALE MAATREGELEN?:

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën
Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.  


Welke ondernemingen?

De natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO):

 • ongeacht hun activiteitensector
 • die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…)  

De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.

Welke schulden?

 • bedrijfsvoorheffing
 • btw
 • personenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • rechtspersonenbelasting

Welke termijn?

 • Aanvraag in te dienen tegen uiterlijk 30 juni 2020

Welke maatregelen?

 • afbetalingsplan
 • vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

Welke voorwaarden?

 • het naleven van de voorwaarden voor het indienen van de aangiften  
 • de schulden mogen niet voortvloeien uit fraude

De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer:

 • het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, behalve wanneer de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie
 • er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …)       

Welke stappen?

 • één aanvraag per schuld, die geldt voor alle maatregelen
 • op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht
 • via dit formulier (DOCX, 21.74 KB)
 • per e-mail of per brief
 • één enkel contactpunt voor het geheel van de maatregelen: het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).

Hoe zoek je dit op:

 • Klik hier om onze kantorengids te openen
 • Vul bij « Filter Gemeente » uw postcode of gemeente in
 • Klik op « Zoeken ». U krijgt de gegevens van het bevoegde RIC (waaronder het adres en de e-mail) dat uw aanvraag zal behandelen.

U zal een antwoord ontvangen binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf het indienen van uw aanvraag.

Bron: FOD Financiën

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID: VOOR WIE? TOT WANNEER? WELKE FORMALITEITEN?

Indien u uw personeel omwille van het Coronavirus niet kan tewerkstellen, kunt u hen, mits naleving van bepaalde formaliteiten, tijdelijk werkloos stellen. Gedurende deze periode kunnen de werknemers in principe een uitkering ontvangen van de RVA.
Om u te informeren over de voorwaarden waaraan moet voldaan zijn en de formaliteiten die u moet vervullen voor het invoeren van een regeling van tijdelijke werkloosheid wegens de verspreiding van het Covid-19 (coronavirus), heeft de RVA een specifiek FAQ document voorzien dat dagelijks bijgewerkt wordt in functie van de vragen op het terrein.
Deze formaliteiten kunnen eventueel ook door uw sociaal secretariaat, in zijn hoedanigheid van mandataris, vervuld worden.

**

MAD, Home of Creators blijft gesloten tot en met 3.04. Ons team blijft beschikbaar en werkt gewoon door, al onze contactgegevens vind je hier.
 
Coachingsessies gaan eveneens door, neem contact op met onze experts voor meer info:

Peggy Acke - Business advisor 
peggy.acke@mad.brussels 

Sophie Heymans - Job advisor
sophie.heymans@mad.brussels 
+32 475 43 87 51

Romeo Gérard - Job advisor
romeo.gerard@mad.brussels
+32 488 16 31 03 

Onze partner hub.brussels volgt de impact van Covid-19 op de Brusselse economie via een constante monitoring op.
MAD, Home of Creators sluit zich aan bij dit initiatief door de vragenlijst te verspreiden via haar uitgebreid netwerk.
Vul het formulier in en help ons jou te helpen!

Silvia Silvia Martinelli Communication & Press Manager +32 496 51 88 89 silvia.martinelli@mad.brussels