the masks. an essential accessory

Lees het artikel

 

the masks. An essential accessory

Read the article

 

 

COURT-CIRCUIT, een nieuw, duurzaam en lokaal design project.

Interview met Atelier Peau, Spullenhulp en L'Ouvroir.

4 november 2019
© Alexandra Bertels

Atelier Peau, MAD Lab resident, Spullenhulp en L'Ouvroir hebben de handen in elkaar geslagen om “Court-Circuit” op te richten, een splinternieuw duurzaam project, 100% made in Brussels! Het resultaat is een collectie lederaccessoires, gemaakt van upcycled lederen jassen die Basile Boon (Atelier Peau) vond bij Spullenhulp. L'Ouvroir, een sociale onderneming en beschutte werkplaats gevestigd in het hart van Brussel, ging de uitdaging aan om ze te produceren. Om meer te weten te komen over “Court-Circuit” hadden we een ontmoeting met de protagonisten in dit grote avontuur. 

Basile Boon

Basile Boon – Stichter van Atelier Peau en “Court-Circuit”

Wat is jouw visie op “Court-Circuit”?
Dit project gaat meer over sociaal design en circulaire economie dan over accessoires. Met “Court-Circuit” bijvoorbeeld, werden relaties gebouwd tussen twee verschillende organisaties die nu samenwerken. Ik hoop dat dit voor “Court-Circuit” het begin is van een hoger doel. De idee is om het project een zekere dynamiek te geven zodat het kan evolueren naar een toekomst zonder mij of een van de drie partners. “Court-Circuit” doet zaken, creëert producten en zorgt voor tewerkstelling op een eigen manier.

Wat kan je vertellen over deze samenwerking?
Het begin was niet gemakkelijk. De eerste tas die we hebben gemaakt was verre van perfect, waarschijnlijk omdat mijn ontwerp wat te ingewikkeld was voor de werknemers van L’Ouvroir. Dit is te verklaren doordat ik tijdens mijn opleiding aan Arts & Metiersheb geleerd luxetassen te maken met veel details. Ik ben erin geslaagd de productie efficiënter te maken, zodat het voor hen ook makkelijker werd. Sinds ik in maart 2019 van BE PLANETeen toelage ontving, is alles veel realistischer en officiëler geworden. De belangrijkste doelstelling bestaat erin een economische en ecologische transitie te creëren. Sommige mensen vinden onze accessoires aan de dure kant. Mensen moeten weten dat we de planeet geen schade toebrengen en dat we een nieuwe economische biotoop bouwen. Ik houd echt van dit project omdat het me liet ervaren hoe het is om mijn design een doel te geven. Ik werd niet betaald voor al de tijd die ik eraan heb besteed, maar het gaf me voldoening. Het is misschien wel een van de mooiste projecten waarbij ik betrokken ben geweest!

Wanneer begon je met “Court-Circuit”?
Het project begon enkele jaren geleden. Ik ging vaak naar de beroemde Brusselse vlooienmarkt op het Vossenplein waar dagelijks tonnen goederen worden achtergelaten of weggegooid. Zo ook kleding en lederwaren die niet meer kunnen worden gebruikt maar waarvan het materiaal, de stoffen, de huiden nog steeds in goede conditie zijn. Ik nam daarom contact op met Spullenhulp en vroeg of zij sommige van deze materialen hadden. Vervolgens liep ik een week stage bij L’Ouvroir om erachter te komen of zij deze materialen konden transformeren tot accessoires.

Wat zijn je plannen voor de toekomst?
Misschien ga ik op zoek naar mensen en verenigingen in het buitenland om in andere steden en landen soortgelijke projecten op te starten en interacties te creëren tussen mensen en werkplaatsen. Ik heb geen specifieke doelstellingen voor de toekomst. Alles hangt af van de kansen en materialen die zich aanbieden! Wat het Atelier Peau betreft, ik experimenteer graag met nieuwe materialen. Ik maak duurzame voorwerpen, dingen die meer dan 10 jaar kunnen leven. Ik wou geen rommel maken. Ik heb eerst Architectuur gestudeerd, daarna lederbewerking en nu werk ik met verschillende soorten materialen, zoals keramiek. Ik wil veelzijdig zijn en nieuwe dingen proberen. Het gaat erom een balans te vinden tussen creativiteit, duurzaamheid en kwaliteit.

Wat is de waarde ervan voor Brussel? 
Het is belangrijk om een project te hebben dat is 'made in Brussels' zodat de mensen zien dat hier goede en duurzame dingen gebeuren. Als het project goed werkt, creëert dit werkgelegenheid voor Brussel en dat zou me tevreden stellen. 

Dit project gaat meer over sociaal design en circulaire economie dan over accessoire

Basile Boon - Atelier Peau

Spullenhulp

Céline Robin – Communication Officer bij Spullenhulp  

Zou je de missie van Spullenhulp kunnen uitleggen? 
Sinds 1937 is hetonze missie mensen in moeilijkheden te helpen een duurzame zelfredzaamheid te verkrijgen. Met een sociaal model gebaseerd op verzameling, verkoop en tweedehandsgoederen richt de organisatie haar activiteiten op huisvesting en re-integratie door middel van werk. Als onderneming in de sociale economie, staat Spullenhulp voor een zware uitdaging: goederen en diensten produceren en een sociale missie volbrengen om de gemeenschap te helpen.

Hoe begon dit project voor jou?
Het begon met een eenvoudig contact. Tijdens zijn zoektocht naar leer kwam Basile op bezoek en het idee om tassen te verkopen die hij had ontworpen, kwam als vanzelf. Al snel verkochten we de tassen van Atelier Peau in eerst twee, vervolgens vijf winkels. Na dat succes besloten we kleine lederwaren te produceren in korte productieketens.

Hoeveel schenkingen ontvang je gemiddeld? 
In 2018 hebben we bijna 8000 ton schenkingen gesorteerd, met dank aan de 150 medewerkers in ons sorteercentrum. Deze schenkingen worden opgedeeld in twee hoofdcategorieën: textiel (6341 ton in 2018) en meubelen en andere voorwerpen (1286 ton in 2018). Dankzij samenwerkingen zoals met Basile is upcycling van deze schenkingen mogelijk! Dit heeft een positieve sociale en ecologische impact. We vermijden zo export of afval door hoogwaardige en nuttige artikelen te produceren.

Wil je deze projecten in de toekomst voortzetten? 
Spullenhulp is vaak geneigd dit soort van samenwerking op te starten en te herhalen als ze winstgevend is. Alle initiatieven worden individueel geanalyseerd.Kunstenaars en ontwerpers die erom vragen, trachten we zo veel mogelijk hulp te bieden. Deze verrijkende ervaring van de verschillende capsules die we samen met Basile hebben gemaakt, versterkt onze wens om meer van dergelijke partnerschappen aan te gaan. Voortbouwend op deze samenwerking onderzoeken we met MAD ook andere mogelijkheden om ons afval op te waarderen. Zo kunnen we tezelfdertijd deze goede praktijken herhalen én jonge ontwerpers steun bieden. Intern gebeurt het ook; onze teams en vrijwilligers in het naaiatelier van onze winkel in Stokkel hebben het project "Made by Spullenhulp" opgestart. Dit label biedt Belgische ontwerpen en een grote sociale impact door de waardeloze kleding in ons sorteercentrum volledig te recycleren.

Wat is de toegevoegde waarde van de samenwerking met een in Brussel gebaseerde ontwerper en een sociale onderneming zoals L’Ouvroir? 
We delen met L'Ouvroir en Basile niet enkel de intersectorale ondersteuning maar ook gemeenschappelijke waarden en een gezamenlijke visie op mode en ontwerpen. Het is een zinvolle samenwerking: het is 100% lokaal, zonder afval en ethisch verantwoord. Het promoot de tewerkstelling van mensen die zijn uitgesloten van de traditionele arbeidsmarkt en getalenteerde Brusselse ontwerpers. Door hen deze unieke producten aan te bieden, geven we onze klanten de mogelijkheid niet enkel bij te dragen tot een solidariteitsproject maar ook om lokale productie en de ontwikkeling van nieuwe projecten en talenten te ondersteunen.

Spullenhulp  © Alexandra Bertels
Spullenhulp  © Alexandra Bertels
Spullenhulp  © Alexandra Bertels
Spullenhulp  © Alexandra Bertels
Spullenhulp  © Alexandra Bertels
Spullenhulp
Spullenhulp  © Alexandra Bertels
L'Ouvroir

Damien Logghe – Director van L’Ouvroir

Kan je eerst jezelf en L’Ouvroir voorstellen?
Ik ben Damien Logghe, Directeur van L’Ouvroir. L’Ouvroir is een sociale onderneming die als doel heeft mensen met een handicap te werk te stellen. We bieden hen een toegankelijke job die ook financieel iets opbrengt. We helpen gehandicapten die in het normale arbeidscircuit moeilijk een job vinden.

Wat is je persoonlijke visie op L’Ouvroir, en hoe communiceer je erover?
Sociale ondernemingen werken meestal in onderaanneming voor industriële bedrijven. Wij houden ons bezig met verpakken, plooien, bundelen, enzovoort. Handmatige taken zijn niet winstgevend voor machines. Mijn visie is: wat is onze plaats in de economie?Het probleem is dat we te weinig visibiliteit hebben. We werken meestal als een backofficebedrijf. Het is onze prioriteit kansen te creëren voor gehandicapten, niet voor de onderneming. Tot onze spijt kunnen we die waarde niet aan een bedrijf of een opdrachtnemer verkopen: we werken met fabrikanten of we werken met productontwikkelaars. Dankzij MAD en onze webshop maken we reclame voor onszelf.

Hoe kwam het “Court-Circuit”-project tot stand? En de samenwerking met Basile?
Tijdens zijn studies aan Arts & Metiersliep Basile stage in ons atelier. Dat gaf hem de gelegenheid om de mogelijkheden om samen te werken met onze werknemers, te testen en te evalueren. MAD Lab en L’Ouvroir hebben vroeger reeds samengewerkt. We liggen in elkaars buurt dus kon Basile het productieproces van nabij volgen en langskomen wanneer hij het nodig vond. Toen Basile een aanvraag deed voor een toelage van de Koning Boudewijnstichting (Be planet, red.), vroeg hij ons of we bereid waren mee te werken aan dit project waarop we meteen zijn ingegaan. Toen het project uiteindelijk werd geselecteerd, waren we in staat om “Court-Circuit” op te starten om onze samenwerking en het project een identiteit te geven. 

Wat is in jouw ogen de belangrijkste doelstelling van dit project?
Het creëren van een nieuw businessmodel voor samenwerking, in plaats van uit te besteden aan lagelonenlanden. We trachten productiemiddelen korter bij Brussel te brengen en de stad op een menselijke schaal opnieuw te industrialiseren. De industrialisatie begint bij de samenwerking van ontwerpers en ontwikkelaars met productieateliers zoals het onze. Het is voor ons uiterst belangrijk taken te vinden die onze medewerkers kunnen uitvoeren. We leven in een diensteneconomie waarin gehandicapten minder kansen krijgen. Met dit specifieke project trachten we een circulaire economie op te bouwen. We creëren nieuwe jobs en sturen onze nationale economie bij (in plaats van uit te besteden).

L'Ouvroir  © Alexandra Bertels
L'Ouvroir  © Alexandra Bertels
  © Alexandra Bertels
L'Ouvroir  © Alexandra Bertels
L'Ouvroir  © Alexandra Bertels
L'Ouvroir  © Alexandra Bertels

We trachten productiemiddelen korter bij Brussel te brengen en de stad op een menselijke schaal opnieuw te industrialiseren

Damien Logghe - L'Ouvroir

Zou je in de toekomst meer van dergelijke projecten willen opstarten?
Natuurlijk. We profileren onszelf als een productieatelier met eco-principes dat wil samenwerken met productontwikkelaars en bedrijven die hun afval willen opwaarderen. Wij zijn een productiemiddel dat afval verwerkt tot nieuwe producten.

Op welke manier bieden MAD en zijn MAD Lab L’Ouvroir toegevoegde waarde?
Wij voeren het werk uit. We ontwerpen geen producten, we hebben iemand nodig die dat wel doet, en op een manier zodat onze medewerkers het kunnen maken. Designers geven ons advies over de productietools en de functies van de producten. Anderzijds is het heel belangrijk taken te vinden die onze arbeiders aankunnen. Onze mensen kunnen geen ingewikkelde taken aan. Dit is allemaal mogelijk dankzij MAD Lab. “Court-Circuit” is een directe link die we in een gewone samenwerking nooit zouden kunnen realiseren.

“Court-Circuit” werd mede mogelijk gemaakt door Be Planet en de Koning Boudewijnstichting

Interviews: Jack Farrazijn

De "Court-Circuit" collectie kan u terug vinden bij:
Spullenhulp Naamse Poort - Elsensesteenweg 106
Spullenhulp Rétro Paradise - Amerikaansestraat 105
Ook beschikbaar tijdens de launch 14 november in MAD  >  facebook event

  © Joan Calvet
  © Joan Calvet
  © Joan Calvet
  © Joan Calvet
  © Joan Calvet
  © Joan Calvet