the masks. an essential accessory

Lees het artikel

 

  • fashion

De globaliteit van mode

Kan er uitsluitend op lokaal niveau over mode nagedacht worden? Wellicht niet.

2 oktober 2019

Sandra Sandra Coumans Triaxes Project Manager sandra.coumans@mad.brussels

Madifesto 2016
Madifesto 2016© mikomikostudio

In de hedendaagse wereld is de waardeketen van de modeindustrie nauw verstrengeld met een geglobaliseerd productie-, leverings- en distributiesysteem. Ze kan niet anders dan rekening houden met wereldwijde machtsstructuren en wereldwijde betrekkingen, vooral in  relatie tot de grote spelers van de industrie. De enorme uitdagingen waarmee de sector op allerlei vlakken – ecologie, sociaal, inkomsten, technologie, creativiteit  - wordt geconfronteerd, hebben in ruime mate globale roots, en om doeltreffend te zijn, zal men de meeste antwoorden op supranationaal niveau moeten zoeken.  

Dus als de bestaansreden van MAD erin bestaat om de mode- en designsector in Brussel te versterken, dan weten we dat we ons ook bewust moeten zijn van wat er buiten onze eigen muren gebeurt. 

Sinds de oprichting van MAD in 2010, promoten en ondersteunen we Brusselse (mode)ontwerpers in de ontwikkeling van hun internationale activiteiten. Elk jaar begeleiden we ontwerpers naar belangrijke internationale evenementen in de mode- en designsector en naar specifieke Europese en internationale markten, van Parijs tot Japan. Bovendien organiseren we regelmatig een Brusselse showroom om onze gevestigde talenten voor te stellen aan uitgenodigde internationale kopers en producenten. 

Maar dat is lang niet alles. Tussen 2014 en 2017 hebben we moderaden en modeverenigingen uit heel Europa in Brussel verzameld om de European Fashion Summit MADIFESTO bij te wonen. Hoofdpunten op de agenda waren de huidige modeindustrie in Europa, de grote uitdagingen waarmee ontwerpers en merken nu en in de toekomst te maken hebben, en doelstellingen en mogelijke oplossingen om de toekomst van de Europese creativiteit veilig te stellen. Meer nog, tijdens deze momenten van uitwisseling en dialoog, hebben deelnemers unaniem laten horen dat de sector er nood aan heeft de krachten te bundelen en des te meer samen te werken, om de gemeenschappelijke uitdagingen aan te kunnen. Zodoende groeide het idee voor een Europees project dat de modesector in Europa zou kunnen versterken, door onafhankelijke merken en ontwerpers de instrumenten en kennis toe te reiken waarmee ze hun merk doelgerichter en duurzamer kunnen ontwikkelen in een geglobaliseerde wereld. 

Madifesto 2017  © ©mikomikostudio

Met dit in gedachten, initieerde MAD een Europese samenwerking dat via het Creative Europe programma een subsidie van 4 miljoen euro werd overhandigd. Zo ontstond United Fashion, het eerste Europese project dat creativiteit en –innovatie bevordert met oog op het vergroten van business opportuniteiten voor Europese modeontwerpers. Het project dat loopt van 2017 tot 2021, brengt 8 mode ondersteunende organisaties samen uit België, Frankrijk, Duitsland, Letland, Macedonië, Portugal en het VK. In die periode krijgen meer dan 150 deelnemende mode KMO’s de kans om deel te nemen aan verschillende (Europese) creatieve, technologische en zakelijke activiteiten en zo hun potentieel te vergroten.

MAD initieerde in 2017 'United Fashion'; een Europese samenwerking met 7 andere partners

Met United Fashion zijn we nu 2 jaar verder en we hebben gemerkt dat het partnerschap steeds meer is samengegroeid, wat een vruchtbare bodem vormt voor meer uitwisselingen en meer kwaliteitsvolle synergiën. Maar het is de bedoeling om verder te gaan dan dat. In samenwerking met partners uit alle hoeken van Europa zijn we hard aan het werken om een op lange termijn gerichte structuur in te voeren: een Europees modenetwerk. Dit netwerk zou moeten functioneren als een overkoepelende organisatie die de mogelijkheid zou bieden voor een beter verbonden mode-eco-systeem, voor uitwisseling en samenwerking tussen landen en vakmensen, voor een betere verankering van de modesector in het heden met tegelijkertijd een voorbereiding voor de toekomst,  en die een ware katalysator voor verandering moet worden. Dankzij deze aanpak zal dit netwerk een sterkere stem geven aan de waardeketen van de Europese modeindustrie. En dat is hard nodig in onze geglobaliseerde wereld!  

www.unitedfashioneurope.eu

United Fashion — Fashion Weekend Skopje  © © AniDimi
United Fashion — Fashion Weekend Skopje  © © AniDimi
48H Maisons de Mode Lille   © © Sebastien Gras — Maisons de Mode

Sandra Sandra Coumans Triaxes Project Manager sandra.coumans@mad.brussels