“Het project in perspectief plaatsen ten opzichte van de globale context is ook essentieel.”

Een interview met Cathy Becq — Coach en Advisor voor entrepreneurs

21 februari 2022

Cathy Becq coacht en adviseert al meer dan 30 jaar starters, ondernemers en kleine bedrijven in de kunst-, cultuur- en creatieve sector. Ze is ondernemer, financieel directeur, consultant en bestuurslid geweest. 

Haar veelzijdige achtergrond heeft haar originele business aanpak gevormd. Ze past technieken toe uit het ondernemerschap (Empathy Map, Value Proposition Design en Business Model Generation canvassen,...) en life coaching.

Haar aanpak is gebaseerd op trends watching, met als doel om een visie te bepalen en strategische uitdagingen te vergroten. Ze helpt elk ondernemer die zijn of haar strategie en organisatie wil herdenken. Daarbij geeft ze de nodige zakelijke ondersteuning om een sterke en duurzame toekomst uit te bouwen.

 

MAD ging in gesprek met Cathy Becq. 

"Elke coach zal je vertellen dat je juist door uit je comfortzone te stappen de persoonlijkheid en eigenheid van je visie ontwikkelt."

Cathy Becq

Je hebt een veelzijdige achtergrond en ervaring op vele gebieden, welke aanpak gebruik je tijdens je coachings?  

Ik ben vooral een generalist, ik ben in veel dingen geïnteresseerd. Laten we zeggen dat ik in mijn professionele leven drie pijlers heb gehad: financiën, human resources en strategisch denken.
Hierdoor heb ik een globale en holistische visie op wat een bedrijf is. Ik kan een bedrijf vanop een afstand bekijken, het in zijn geheel bestuderen en het evenwicht tussen de projecteigenaar en de bedrijfsleider zien. 

In mijn benadering probeer ik eerst de ondernemer te begrijpen. Wie is de persoon die voor me zit? Wat is zijnof haar achtergrond en wat zijn de sterke en zwakke punten? Vervolgens probeer ik zijn of haar motivatie om een bedrijf op te starten te begrijpen. Het project in perspectief plaatsen ten opzichte van de globale context is ook essentieel. Hoe past het project in onze huidige wereld? De meeste jonge creatieven kijken met een beperkte en eenzijdige blik naar hun project. Ik probeer hen dat perspectief te geven. 

 

Je hebt 'Past To Future' opgericht, een bureau dat bedrijfsstrategieën faciliteert, wat doen jullieprecies?

Met dit consulting bedrijf coach en adviseer ik mensen. Ik richt mijn advies op de ontwikkeling van de drijfveervan de bedrijven die ik begeleid, om hen te helpen navigeren in deze complexe en onzekere wereld waarin we leven. Ik help hen om het doel van hun bedrijf in vraag te stellen. Het is belangrijk om de juiste basis achter een ondernemersproject vast te leggen. Deze basis dient als leidraad voor strategische beslissingen en om op koers te blijven bij veranderingen.

 

Je hebt het over een stap terug zetten om het volledige ecosysteem van een bedrijf te begrijpen. Welke andere punten mag een ondernemer niet vergeten bij het opstarten van een bedrijf?

Ik geef elke maand een infosessie bij MAD waarin ik een vijftiental belangrijke punten bespreek bij het starten van een onderneming (Introductiesessie 'How to start your business in fashion and design').
Maar als we het over de belangrijkste elementen hebben, moeten we niet alleen de buitenwereld begrijpen, maar ook de klant in het middelpunt van het bedrijfsmodel plaatsen. Je moet begrijpen wie ze zijn en proberen om met ze mee te leven, hun behoeften begrijpen, dat is essentieel. Er is ook motivatie en mentaliteit.
En tenslotte het team! Je moet je omringen met de juiste mensen die je aanvullen. Vooral als je alleen start. Je moet een team hebben waarmee je al de problemen van je bedrijf kan aanpakken.  

"Antropologen zeggen "maak het vertrouwde vreemd en het vreemde vertrouwd". In feite gaat het erom onze manier van leven en denken in vraag te stellen. En het is uit deze bevraging dat creativiteit en begrip voor de andere voortkomt."

Cathy Becq

Je hebt een tijdje in het buitenland gewoond (Australië, Jordanië). Is het volgens jou belangrijk om te reizen, open te staan voor andere culturen en uit je comfortzone te stappen?

Elke coach zal je vertellen dat je juist door uit je comfortzone te stappen de persoonlijkheid en eigenheid van je visie ontwikkelt. Er wordt altijd al gezegd dat "reizen jong maakt", Montaigne sprak daar al over. Dat is uiterst belangrijk, vooral omdat we in een globale wereld leven met botsende culturen. Je moet je kunnen inleven in deze verschillende culturen. Je leert daardoor veel dingen, nieuwsgierigheid, drijfveer, nederigheid, empathie... dit zijn zeer belangrijke kwaliteiten voor elke leider en ondernemer. Natuurlijk moet je reizen met een geest van openheid en veel vragen stellen. 

Antropologen zeggen "maak het vertrouwde vreemd en het vreemde vertrouwd". In feite gaat het erom onze manier van leven en denken in vraag te stellen. En het is uit deze bevraging dat creativiteit en begrip voor de andere voortkomt.

 

Je was zelf ooit ondernemer, hoe zie jij het ondernemerschap van de toekomst? 

Wanneer ik ondernemer ben geworden, waren de dingen heel anders. Er was heel weinig directe communicatie met klanten, geen internet, geen sociale netwerken en dus ook geen zichtbaarheid die deze kanalen bieden. De belemmeringen voor het ondernemerschap waren veel groter.
Vandaag de dag zijn er veel minder obstakels binnen het ondernemerschap. Je kan in 24 uur een bedrijf opstarten. Maar tegelijkertijd is de wereld veel complexer dan vroeger, er is nu te veel van alles. Je moet weten hoe je uit die ‘drukte’ komt dat constant om je heen is.

Wanneer je een e-commerce opstart, is het zeer eenvoudig en zeer ingewikkeld tegelijk om zichtbaar te zijn. 
Creativiteit is daarom een van de essentiële elementen om stand te kunnen houden. Niet alleen in het product of de dienst die je aanbiedt, maar ook in de weerspiegeling van het bedrijfsmodel en de strategische ontwikkeling. 
Je moet creatieve manieren zoeken om meer op te vallen dan de anderen, relevanter zijn en iets anders te brengen, dat is een grote uitdaging. Bedrijven zitten vaak vastgeroest in traditionele manieren van werken en het is hoog tijd dat we anders gaan denken.
En dan komen we terug bij de klant, deze verandert voortdurend. Je moet je kunnen aanpassen, wendbaar zijn om relevant te blijven. Maar je moet ook op de hoogte blijven van de technologie en je blijven bijscholen. En tenslotte moet de ondernemer van morgen zich bewust zijn van de mondiale problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd, en dat gaat verder van enkel het milieu.