the masks. an essential accessory

Lees het artikel

 

MAD, Home of Creators

Algemeen Directeur/Directrice

MAD is meer dan een gebouw. 

Het is de Home of Creators, het Brussels mode- en design expertiseplatform.

MAD is gevestigd in het centrum van Brussel, het hart van Europa, en is eeen plek waar mensen ertoe doen. Het is een plek waar mensen hun netwerken, kennis en middelen delen met degenen die ze nodig hebben.

MAD is meer dan mode en design. 
Het is een plek waar makers de toekomst vormgeven. Het is een plek van innovatie en participatie. Van duurzame en vergaande creativiteit. Van samenwerking en betrokkenheid. Het is een plek waar nieuwe ondernemingsvormen gestimuleerd worden. 

MAD moedigt initiatieven aan en ondersteunt alle actoren in de mode- en designsector, om hun ontwikkeling en invloed van en naar Brussel te bevorderen.

Vraag ons wat je wil.
Breng je bed mee en slaap hier. 
Breng je werkinstrumenten mee en creëer. 
Wij doen de rest.

Functie

Doel

De visie en missie van MAD dragen, bijsturen en operationeel uitwerken.

Kerntaken en verantwoordelijkheden

- Verder uitwerken van de visie/missie van MAD in nauwe samenwerking met de Raad van Bestuur en vertegenwoordigers van de sectoren Mode& Design

- Verder stroomlijnen van de organisatie om dit mogelijk te maken

- Verzekeren dat de organisatie de nodige financiële middelen heeft: via het opmaken en verdedigen van subsidieaanvragen, en via het aanboren van andere inkomstenbronnen

- Opmaken en de uitvoering coördineren van een meerjarig beleidsplan en dit afstemmen op de beleidsverklaringen van de twee belangrijkste financierende overheden, zijnde de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

- Vertalen van het meerjarig beleidsplan naar een jaarlijks actieplan, incl. een financieel plan, en het plan uitvoeren en waar nodig bijsturen

- Bouwen van een sterke organisatie, die snel kan inspelen op de noden van de sectoren en op opportuniteiten die zich voordoen

- Netwerken creëren

 • Binnen de sectoren mode en design binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Linken leggen met andere incubatoren of organisaties
 • In andere sectoren die belangrijk zijn voor de sectoren mode en design

- Onderhouden van goede contacten met externe stakeholders:

 • Overheid: nauwe voeling houden met de verschillende overheidsspelers in het Brussels Hoofdstedelijk gewest, zodat MAD vanuit haar visie een inspirerende rol kan spelen binnen het uitgezette beleidskader
 • Andere spelers in het Brussels ecosysteem: bouwen van partnerships die de visie/missie mee helpen realiseren, en afstemmen zodat organisaties elkaar versterken in plaats van overlappen van elkaars activiteiten

- Rapporteren aan de Raad van Bestuur via tussentijdse en jaarlijkse evaluaties

Profiel

Competenties/persoonlijkheid:

 • Begaan met de maatschappelijke meerwaarde van de sectoren mode en design
 • Goede communicator zowel geschreven als gesproken
 • Open dynamische persoonlijkheid
 • Pro-actieve attitude
 • Sterke people management skills
 • Sterke motivator op basis van een gedragen visie
 • Begaan met de ontwikkeling van Brussel

Ervaring:

 • Minimaal 10 jaar leiderschapservaring
 • Kennis van veranderingsprocessen
 • Sterke affiniteit met de sectoren mode en design
 • Bekendheid met het Brusselse institutionele ecosysteem is een grote troef
 • Kennis van de creatieve ondernemerswereld is een troef
 • Juridische kennis rond projectwerking en institutionele procedures is een troef

Talenkennis:  grondige kennis van Frans/ Nederlands / Engels

Offer

Vast contract.

De analyse van de kandidaturen en de preselectie-interviews worden uitgevoerd door Actiris.