the masks. an essential accessory

Lees het artikel

 

Open brief van de designondersteunende organisaties in België

Lettre ouverte des associations publiques soutenant les secteurs du design en Belgique

8 mei 2020

De organisaties die de designsector ondersteunen, Flanders DC, MAD-Home of Creators, Wallonie-Bruxelles Design Mode en Wallonie Design, willen de kracht van designers als actoren binnen een
veranderende maatschappij onder de aandacht brengen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat designers de samenleving, de overheid, de instellingen en het bedrijfsleven kunnen helpen bij het bedenken en uitvoeren van scenario's en oplossingen die ons in staat stellen om evenwichtiger samen te leven, rekening houdend met de turbulente context van 2020.

Momenteel maken we ongekende situaties mee, veroorzaakt door COVID-19. Al onze activiteiten, gewoontes, routines en protocollen worden in vraag gesteld. Deze situatie stelt een aantal verworven zekerheden die onze instellingen en bedrijven aansturen, ter discussie. Het post-COVID-tijdperk mag zich niet beperken tot een terugkeer naar het vroegere normaal.

Deze situatie maakt ook duidelijk dat het noodzakelijk is om nieuwe oplossingen te overwegen door de bestaande systemen te analyseren, zowel op organisatorisch, materieel, logistiek, gezondheids- als educatief vlak.
Dat is wat designers doen. Dat is de essentie van de designpraktijk. Laten we aan Herbert A. Simon (Nobelprijswinnaar, econoom) refereren. In "The Sciences of the Artificial" (1969), biedt hij ons een definitie aan van wat design inhoudt en die door zowel academici als practici overgenomen wordt: "Ontwerpen is de transformatie van bestaande omstandigheden in favoriete". We spreken in dat verband vaak ook over "het vormgeven van een beter leven".
Wij denken aan oplossingen waarbij mensen antwoorden vinden op hun wensen, hun behoeften en frustraties. Vervolgens worden ze ontworpen, geprototyped, geproduceerd, verfijnd en geïmplementeerd.

Er zullen op veel domeinen oplossingen moeten gezocht worden; ontwerpexpertise kan daar alleen maar een meerwaarde bij opleveren, of het nu economisch of ethisch, menselijk of systemisch is. Diensten en producten zullen moeten worden geherpositioneerd (vooral met behulp van digitale technologie); gezondheids-, voedsel- en onderwijssystemen zullen moeten worden heroverwogen.

Van strategisch ontwerp tot ontwerpdenken en systeemontwerp, designexpertise kan helpen om betere mogelijkheden te bedenken. Van stadsplanning tot het ontwerp van objecten, diensten en platformen, de mensheid heeft hierin ervaring en expertise opgebouwd.

Ontwerpers dragen bij tot de implementatie van systemen die mensen in staat stellen te leven, te bewegen, te eten, te ontspannen, ... in dialoog met de overheid en ingenieurs, technici, handelaars, managers, ondernemers, starters, ... maar ook met grote bedrijven of verenigingen zonder winstoogmerk.

  • Design staat op het kruispunt van wat wenselijk (mens), haalbaar (technologie), levensvatbaar (business) is.
  • Ontwerpen is rechtlijnig, van het abstracte idee tot de concrete, pragmatische, nuttige en bruikbare uitvoering ervan.
  • Design biedt de instrumenten en processen om te zorgen voor een gestructureerde implementatie van ideeën, voor de innovatie in vele sectoren.
     

Designers moeten absoluut deel uitmaken van de multi-disciplinaire gesprekken om mee te dromen en te bedenken, en vervolgens een prototype te maken van een wenselijke, haalbare en levensvatbare toekomst. En zelfs meer dan enkel deelnemen. Zij zouden de werkgroepen kunnen ondersteunen vanuit een nietroutinematige benadering. Designers zijn getraind in out of the box denken, waardoor ze uit bestaande systemen kunnen breken. Ze luisteren empatisch, leggen niet voor de hand liggende verbanden en brengen onderliggende problemen aan het licht, waarvoor ze onverwachte oplossingen genereren. Door gebruik te maken van eigen design thinking methoden is de designer in staat om de meest complexe systemen strategisch aan te pakken. Hun expertise kan toegepast worden in alle domeinen: mobiliteit, zorg, politiek, financiën, dierenwelzijn, een bijna oneindige lijst. Design heeft de wereld nooit gered maar heeft steeds bijgedragen om hem aangenamer te maken. Designers zijn dankzij hun design thinking in staat om toepasbare en gedragen oplossingen uit te werken voor verschuivingen in de samenleving. Dit kan een systeem als geheel zijn (zoals je een maatschappij zou kunnen noemen) of een beleid, een dienst, een product of een combinatie van dat alles.

Aarzel dus niet om ontwerpers te betrekken bij de task forces en op hen beroep te doen bij openbare aanbestedingen.

We staan tot uw beschikking om deze punten verder te bespreken en uit te werken,

Hoogachtend,

Wallonie-Bruxelles Design Mode 
Flanders District of Creativity 
MAD,Home of creators 
Wallonie Design

Wallonie-Bruxelles Design Mode is de openbare instelling voor de internationale promotie van ontwerpers en bedrijven uit Wallonië en Brussel. Voor de redactie van deze brief deden zij beroep op Alok Nandi, ontwerper en voormalig voorzitter van Interaction Design Association.

De initiatiefnemers van deze brief zijn:

Flanders DC, of voluit Flanders District of Creativity, is het unieke aanspreekpunt voor ondernemen in de creatieve sector. Het ondersteunt creatieve ondernemers bij de start, groei of professionele uitbouw van hun onderneming. Zo zorgen ze voor meer Return on Creativity.
Contact: Pascal Cools, managing director (pascal.cools@flandersdc.be)

MAD, Home of Creators is het Brussels mode- en design expertiseplatform dat concreet bijdraagt tot de werkgelegenheid en economische ontwikkeling van de stad haar creatieve sector. MAD promoot de modeen designsector, ondersteunt het verschillende spelers uit deze velden en moedigt het nieuwe initiatieven aan die gericht zijn op innovatie, duurzaamheid en integratie op lokaal en internationaal niveau.
Contact: Elke Timmerman, directrice MAD LAB+ (elke.timmerman@mad.brussels)

Wallonie-Bruxelles Design Mode is de overheidsorganisatie die bedrijven en ontwerpers uit Wallonië en Brussel ondersteunt in hun internationale werking. Het agentschap biedt specifieke diensten en ondersteuning aan deze specifieke industrietakken bij het exporteren. Innovatie, betrouwbaarheid en langetermijndenken zijn de basiswaarden waar WBDM voor staat.
Contact: Giorgia Morero, project manager (giorgia.morero@wbdm.be)

Wallonie Design is de Waalse instantie die het gebruik van design vergemakkelijkt om innovaties tot leven te brengen en te anticiperen op veranderingen in de maatschappij, zodat iedereen er baat bij heeft. Wallonie Design promoot design als een drijvende kracht voor duurzame en economische ontwikkeling. Het doel is om het gebruik van design en haar methoden binnen Waalse bedrijven en overheden te vergroten.
Contact: Clio Brzakala, directrice (clio.brzakala@walloniedesign.be)