European projects

we pioneer creativity
we stimulante business
we train creative people
we encourage innovative thinkers

 

Sinds 2014 initieert MAD een Europese visie op de toekomst van mode en design, alsook de ontwerpers in deze branches.
Hieronder vind je de verschillende concrete projecten en samenwerkingsverbanden die hieruit zijn voortgekomen.

 

MADIFESTO - European Fashion summit

Sinds 2014 komen meer dan 30 verenigingen van professionals en deskundigen van de modesector jaarlijks samen in Brussel tijdens MADIFESTO - European Fashion summit.

Gezien het nodig is de mode-industrie radicaal anders te benaderen, willen we een geheel aan oplossingen uitwerken voor de toekomst van de creativiteit en de onafhankelijke Europese labels.

We hebben de ambitie nieuwe bedrijfsmodellen en meer duurzame oplossingen voor te stellen aan de modemerken.  

Onder de tab 'Downloaden' vind je de verslagen van de vorige edities van Madifesto.

 

United Fashion

 

De oproep van MADIFESTO tot actie en Europese samenwerking nam in 2017 concrete vorm aan in het project United Fashion, ondersteund door het programma Europe Creatief van de Europese Unie.

Acht Europese partners – Baltic Fashion Federation (LV), Fashion Council Germany (DE), Fashion Weekend Skopje (MK), Flanders DC (BE), MAD Brussels Fashion and Design Platform (BE - lead partner), Maisons de Mode Lille-Roubaix (FR), ModaLisboa (PT) en Not Just A Label (VK) – bundelen hun krachten om de creativiteit en innovatie bij ondernemers te promoten en de beroepsopportuniteiten van zelfstandige modeontwerpers in Europa te verbeteren.

Gedurende vier jaar (2017-2021) organiseert United Fashion een aantal ontmoetingen, workshops, ronde tafels en showrooms van ontwerpers zodat een selectie designers verschillende Europese markten kunnen benaderen en inkopers, producenten, journalisten en plaatselijke consumenten ontmoeten. Naast de mobiliteit van de ontwerpers en hun toegang tot een nieuwe Europese markt heeft het project de bedoeling de uitwisseling van goede praktijken, de ontwikkeling van ondernemingsvaardigheden en innovatie en creativiteit te bevorderen.

More info: www.united-fashion.eu

Facebook: @UnitedFashionEurope

Instagram: @UnitedFashionEU

United Fashion wordt ondersteund door het programma Europa Creatief van de Europese Unie.

European Fashion ASSOCIATION

MAD en haar Europese tegenhangers hebben de ambitie een permanente structuur te creëren om de ontwikkeling van onafhankelijke Europese labels te ontwikkelen als antwoord op de globale uitdagingen. Deze structuur werd de European Fashion Association genoemd en de officiële lancering ervan is voorzien voor eind 2018.

WEAR

MAD volgt en ondersteunt de verspreiding van het project WEAR - Wearable technologists Engage with Artists for Responsible Innovation. WEAR Sustain (2017-2018) wordt gefinancierd door het programma Horizon 2020 van de EU voor onderzoek en innovatie. Het doel ervan bestaat erin een nauwere samenwerking mogelijk te maken tussen enerzijds kunst en de creatieve industrieën en anderzijds de textielindustrie, om de textiel en de intelligente textiel te doen ontwikkelen naar een meer duurzame en ethische benadering.

 

wearsustain.eu

WORTH

WORTH Partnership Project creëert en ondersteunt transnationale samenwerkingsverbanden tussen mode-ontwerpers, creatievelingen, producenten (KMO) en technologiebedrijven die innoverende producten of processen willen ontwikkelen. Dit project, dat ook wordt gevolgd door MAD, wordt ondersteund door het programma COSME van de EU.

 

worthproject.eu

Downloads

creative  Europe