Residenties

WE OFFER WORKSPACES
FOR COLLABORATIVE DESIGN

MAD stelt ateliers ter beschikking voor jonge ontwerpers of designers in een inspirerende hub voor een wederzijdse uitwisseling van kennis en training. 
Deze werkplaatsen zijn een plaats voor technische ontwikkeling en collectieve intelligentie, wat uniek is in Brussel. Op deze plek doen de ontwerpers aan onderzoek en ontwikkeling om nieuwe processen, producten en diensten te concretiseren en nader uit te werken om ze op de markt te brengen. 
Bijzondere aandacht wordt besteed aan sociale innovatie en de duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van de voorgestelde oplossingen.
Maar ook de werkwijze is van fundamenteel belang: MAD streeft naar co-creatie met of deelname van de eindgebruiker.
Sociale innovatie via design bestaat in het uitwerken van ideeën voor nieuwe of slecht opgeloste sociale behoeften in de huidige marktomstandigheden en met het huidige sociale beleid, door toepassing van een methode op basis van kritische reflectie en vorming van designers om concrete antwoorden te bieden voor de gegeven problematiek.