Voorwaarden

Ben je 1 tot 35 jaar oud, gevestigd in het Brussels Gewest, heb je één tot twee jaar ervaring in de sector, wens je beroepsmatig ondernemer te worden en vind je sociale innovatie en duurzame ontwikkeling bovendien belangrijk?

MAD stelt ateliers maar vooral inspirerende werkomgevingen ter beschikking met het oog op een wederzijdse uitwisseling en opleiding. 
Deze ateliers kunnen in gedeelde ruimtes worden gebruikt voor een huurprijs van €150 per maand per persoon. De ontwerpers gebruiken de ruimte gedurende een jaar met de mogelijkheid om deze termijn met nog een jaar te verlengen.
MAD LAB is een plaats voor technische ontwikkeling en collectieve intelligentie waar biedt het volgende:
  • een stimulerende samenwerkingsdynamiek
  • begeleiding door deskundigen van het team van MAD LAB, inclusief begeleiding op het gebied van ecodesign
  • toegang voor andere diensten die door MAD ter beschikking worden gesteld
  • afhankelijk van de opportuniteiten, opdrachten op bestelling voorgesteld door MAD LAB
  • mogelijkheid om uw eigen projecten te ontwikkelen
  • zichtbaarheid op de website van MAD
 
De ontwerpers die de ateliers van MAD LAB gebruiken, verbinden zich ertoe 50% van hun tijd aan projecten te besteden op het gebied van sociale en maatschappelijke innovatie, duurzaamheid of milieu. De ontwerpers worden geselecteerd door een jury op basis van hun dossier en een sollicitatiegesprek.

Stel je kandidaat door je CV, portfolio en een motivatiebrief te sturen naar madlab@mad.brussels