Mode

WE ENCOURAGE CROSS-OVERS
BETWEEN CREATIVE AND ECONOMIC INDUSTRIES

PROGRAMMa

Ben je een Brusselse ondernemer die actief is in de modesector* en wens je globaal begeleid te worden voor de ontwikkeling van je merk gedurende 3 seizoenen (3 collecties)?

De voorgestelde begeleiding :   
Opvolging gedurende 3 collecties (verdeeld in 109u).
Hiertoe stellen we een team van 3 deskundigen op het gebied van productie, internationale verkoop en business development ter beschikking.

VOORDELEN

 • Een simultane expertise van drie professionals: 1 business developer, 1 productiedeskundige en 1 deskundige op het gebied van internationale verkoop;
 • Een operationele steun: analyse van de positionering van het merk, productie- en verkooptools, advies over de sourcing, nationale of internationale ontwikkeling
 • Steun gedurende 3 seizoenen om een strategie op korte en middellange termijn door te voeren

VOOR WIE? 

Brusselse BTW-plichtige KMO’s, start-ups of zelfstandigen met minder dan 10 werknemers
 
DEELNEMING 
We financieren meer dan 75% van de begeleiding en de projectindiener voorziet 300 euro per collectie, dus 900 euro in totaal.

VOORDELEN

 • Een simultane expertise van drie professionals: 1 ingenieur, 1 ontwerper en 1 business developer 
 • Een professionele audit van de economische en technologische haalbaarheid en het gebruik van het product
 • Een werk ter aanvulling van het project waardoor de O&O-fase kan worden ingekort 
 • Een samenwerking waardoor het belang van de analyse kan worden verhoogd 
 • Een operationele steun: analyse van het ecosysteem, van de gebruikssituaties en van de mislukkingen op de markt 

VOORWAARDEN

 • Maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 • BTW-nummer
 • Financieel deelnemen voor een bedrag gelijk aan 25% van de totale toegekende subsidie
 • De voorschriften inzake cumulatie van subsidies naleven. 
L'Europe et la Région investissent dans votre avenir
Région de Bruxelles-capitale
Union Européenne
Innoviris