Product

WE ENCOURAGE CROSS-OVERS
BETWEEN CREATIVE AND ECONOMIC INDUSTRIES

PROGRAMMA

Ben je ondernemer (micro-onderneming, KMO, zelfstandige, spin off) en wens je een serieproduct te ontwikkelen?

Bijvoorbeeld een nieuwe verpakking, een slot, een tennisrakket, een windturbine, een boodschappenwagentje, een medisch instrument, een verbonden apparaat, enz...

Het programma TRIAXESpro biedt je een ongeziene begeleiding van 3 tot 6 maanden tijdens de onderzoeks- en ontwikkelingsfase.

Deze samenwerkingsmethodologie oogst al meerdere jaren aantoonbaar succes in de wereld van de grote ondernemingen.
Hiertoe stellen we een team van 3 deskundigen op het gebied van industrieel ontwerp, engineering en business development ter beschikking.

Deze dienst wordt gesubsidieerd tot € 20.000 (maximum bedrag).

Bij aanvang van de begeleiding wordt een waarborg van € 3.300 gevraagd van de projectindiener. Deze wordt aan het einde van de adviesverstrekking gedeeltelijk terugbetaald. 

 

VOOR WIE?
Brusselse BTW-plichtige KMO’s, start-ups, zelfstandigen of spin-offs met minder dan 10 werknemers.  

voordelen

 • Een simultane expertise van drie professionals: 1 ingenieur, 1 ontwerper en 1 business developer 
 • Een professionele audit van de economische en technologische haalbaarheid en het gebruik van het product
 • Een werk ter aanvulling van het project waardoor de O&O-fase kan worden ingekort 
 • Een samenwerking waardoor het belang van de analyse kan worden verhoogd 
 • Een operationele steun: analyse van het ecosysteem, van de gebruikssituaties en van de mislukkingen op de markt 

voorwaarden

 • Maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • BTW-nummer
 • Financieel deelnemen voor een bedrag gelijk aan 25% van de totale toegekende subsidie (m.a.w. een maximum van 3.300 euro) en dit bij aanvang van de missie 
 • Zelfstandige zijn of een structuur van minder dan 10 werknemers vertegenwoordigen 
 • Een “innoverend” project hebben 
 • De voorschriften inzake cumulatie van subsidies naleven.

Voorbeeld van begeleide onderneming

AHOOGA
In 2015 werd de Brusselse vennootschap Ahooga, die ultralichte vouwfietsen verkoopt, begeleid door het programma TRIAXESpro van MAD Brussels om een diefstalbestendig flexibel hangslot te ontwikkelen.

Na een onderzoeksfase werden verscheidene combinaties van traditionele materialen getest, maar geen enkele bleek bestand tegen de cirkelzaag (gereedschap gebruikt bij diefstal). Het resultaat van het onderzoek door het driekoppige team van experts, in samenwerking met de vennootschap Ahooga, is een voorstel voor een hangslot uit verschillende materialen in combinatie met nieuwe, innoverende en onverwachte materialen voor dit soort voorwerp.

Getuigenis

"We werden begeleid door het programma TRIAXESpro van MAD om een intelligent hangslot te ontwikkelen. Voor dit project zijn erg uiteenlopende vaardigheden en ervaring nodig, die doorgaans niet in één enkele vennootschap en nog veel minder in één enkele persoon te vinden zijn.

Het programma Triaxespro heeft ons een combinatie van de nodige eigenschappen aangereikt om dit project tot een goed einde te brengen: marketing, industriële vormgeving, productie, projectcoördinatie. Hoe is het immers mogelijk een product te ontwikkelen als de behoefte en de markt niet aandachtig werden geanalyseerd? En hoe is het mogelijk plannen en producten te ontwikkelen als men het productieproces en de materiaalkennis niet beheerst? Tot slot, hoe is het mogelijk doeltreffend een hangslot te vervaardigen als voor het ontwerp ervan geen rekening werd gehouden met deze fundamentele fase? 

Ondanks onze gebreken en ons tijdsgebrek hebben we dankzij het Triaxespro-programma het eerste deel (marktonderzoek en ontwikkeling van de plannen) van dit project tot een goed einde kunnen brengen en hopen we het zodra er voldoende tijd voor is te voltooien (definitief prototype), aangezien er meer dan ooit behoefte aan is en de huidige producten werkelijk niet voldoen."  Frédéric Mertens -  Ahooga

L'Europe et la Région investissent dans votre avenir
Région de Bruxelles-capitale
Union Européenne
Innoviris