the masks. an essential accessory

Lees het artikel

 

Vervaardiging anti-verspreidende maskers

Een solidaire productielijn in Brussel

19 maart 2020
© E/A/SMITH / MAD, Home of Creators

Donderdag 19 maart 2020 – Om het hoofd te bieden aan het tekort aan maskers, start het bedrijf TRAVIE (in consortium met EcoRes en MAD, Home of creators, Be-Connected, Urbike en Ecole des Arts & Métiers) een productielijn met de steun van het Brussels Gewest. Voor dit initiatief zoekt het bedrijf nog vrijwilligers.
www.masques-coronavirus.brussels

Doel: meer dan 100 000 maskers vervaardigen

Het project heeft tot doel maskers te produceren om bij te dragen aan de bestrijding van de COVID-19-pandemie en om de tekorten in de internationale maskervoorraden op te vangen.

De anti-verspreidende maskers zullen worden vervaardigd door een team van vrijwilligers op basis van een gedecentraliseerde collaboratieve productie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze flexibele structuur zal het mogelijk maken om te voldoen aan de gezondheidsmaatregelen van de overheid en om het aantal mensen dat maskers kan produceren te vergroten. De maskers worden in 2 fasen ontworpen:

  • Het Bedrijf voor Aangepast Werk TRAVIE staat in voor het voorsnijden van hetmateriaal.

  • De kits worden door Urbike geleverd aan een netwerk van gekwalificeerde vrijwilligers die het materiaal thuis aan elkaar zullen naaien.

De maskers worden vervolgens aan een kwaliteitscontrole onderworpen voordat ze ter beschikking worden gesteld aan de Brusselse overheid, die ze zal verspreiden onder de instellingen en diensten die als prioritair werden geïdentificeerd in het kader van de maskervoorraadtekorten. De maskers zullen schoongemaakt en hergebruikt kunnen worden.
Dit initiatief zal ertoe bijdragen dat het meest geavanceerd materiaal kan worden ingezet voor het gebruik waarvoor het bestemd is.


Rekrutering van vrijwilligers

Om de productie zo snel mogelijk op gang te brengen en om aan de vraag van de sectoren te voldoen, wordt de hulp ingeroepen van vrijwilligers die thuis actief zijn.

De rekrutering gebeurt uitsluitend via het call center op het nummer:

FR: 02/519.22.85.
NL: 02/519.22.86.

  © © E/A/SMITH / MAD, Home of Creators

"We weten dat we met een prangend tekort aan maskers kampen … in ziekenhuizen en voor het eerstelijnspersoneel … maar ook voor al diegenen die worden blootgesteld omdat ze in contact moeten blijven met andere mensen tijdens hun werk of met zieken. De maskers die hier worden geproduceerd, zullen prioritair worden gebruikt in de rusthuizen, de daklozensector en de diensten voor thuishulp en -zorg om mensen zonder symptomen te beschermen en de verspreiding van het virus in te dijken”, verklaart Minister van Volksgezondheid, Alain Maron.


Voor Barbara Trachte: "Komen we door dit initiatief te steunen niet alleen tegemoet aan de behoefte aan maskers, maar geven we ook een eerste sterk signaal af met betrekking tot het economisch herstel dat moet worden ingezet zodra de crisis voorbij is. Lokale productie voor lokale behoeften is immers niet alleen broodnodig voor de economie en onontbeerlijk voor het milieu, maar is ook van vitaal belang bij een crisis wanneer de enorme productiefaciliteiten aan de andere kant van de wereld plotseling niet meer in staat zijn om in onze basisbehoeften te voorzien.”.


Meer info?
yasmina.touiss@mad.brussels
 
Het masques-coronavirus.brussels-project is een initiatief van een consortium van bedrijven en solidaire burgers dat wordt gesteund door Minister Trachte en Minister Maron. Het project wordt geleid door het consortium van bedrijven TRAVIE-EcoREs-MAD, Home of Creators in samenwerking met het Institut Jeanne Toussaint - Arts & Métiers / Section Habillement, Dutra, Urbike en Be Connected.