MAD Fly coaching programma

MAD Brussels

© Sam Gilbert

MAD Fly is een begeleidingsprogramma dat zich richt op kleine ondernemers die hun bedrijf willen laten groeien. Naarmate een bedrijf vorm krijgt en verschillende stadia doorloopt, zullen er belangrijke strategische beslissingen moeten worden genomen. Deze beslissingen zijn vaak complex en daarom is het belangrijk om advies en steun te krijgen van onafhankelijke experten. Goede begeleiding en adviezen kan voor ondernemers van onschatbare waarde en nieuwe inzichten verschaffen. Bij MAD werken we voor onze begeleidingsprogramma's samen met een waardevolle groep van hoogopgeleide experten, elk met hun eigen expertisegebied en verschillende zakelijke achtergronden.

Het MAD Fly coaching traject zal worden opgevolgd door het MAD Business team. Dit programma werd gecreëerd met de steun van het Ministerie van Economie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

WHAT CAN THE MAD FLY PROGRAM OFFER YOU?

Dit individuele coaching programma wordt aangeboden aan 4 Brusselse bedrijven uit de Mode of Designsector. Het programma heeft een maximum waarden van €3.600 inclusief BTW. In samenspraak met onze experten zullen de 4 gekozen bedrijven ondersteuning krijgen bij het opzetten van hun internationale business development strategie (merk & product positionering, productie, distributie strategie, prijszetting, internationalisering, imago en communicatie, samenwerkingen, etc.).

Concreet omvat het MAD Fly coaching programma 15 uur individuele coaching gespreid over 1 jaar, van 1 Januari 2024 tot 31 December 2024. Afhankelijk van het type product dat jouw bedrijf te bieden heeft, zullen in de loop van het programma aanvullende activiteiten worden voorgesteld.

 

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN HET MAD FLY PROGRAMMA

 • Gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een BTW-nummer hebben

 • Een onderneming  van minstens 1 jaar oud 

 • Binnen de mode sector: ten minste één collectie hebben geproduceerd

 • In object/textiel/industrieel/interieur/grafisch ontwerp: ten minste 1 object of 1 opdrachtproject hebben geproduceerd

 • Een ontwikkelingsstrategie hebben

 • Een communicatiestrategie hebben

 • Minstens 1 verkooppunt in België of internationaal

 

SELECTIE CRITERIA

 • Financiën en beheer: ontwerp van bedrijfsplan of financieel plan
 • Product: relevantie van het product en marketing
 • Imago: kwaliteit van de gepresenteerde collecties en producten 
 • Strategie: geschiktheid van de ontwikkelings- en communicatiestrategie
 • Motivatie voor de gevraagde steun 
 • Duurzaam, inclusief en innovatief karakter van het project

 

SELECTIE PROCEDURE

Deze call voor inschrijvingen is open van 19/10/2023 tot 01/12/2023.

 

FASE 1  Selectie van de aanvragen

Aanvragen voor 2024 worden geaccepteerd tot 01/12/2023 (22u00). Aanvragen die later binnenkomen worden niet meer geaccepteerd. 

De volgende documenten moeten bij het aanvraagformulier worden gevoegd:

 • CV

 • Business plan

 • Laatste financiële balans 

 • Meest recente lookbook of catalogus

 

FASE 2  Jury

De jury vindt plaats bij MAD woensdag 13/12/2023. Het uur wordt je later medegedeeld. Indien je gekozen wordt, zal er een kick-off bijeenkomst plaatsvinden met de experts. Deze data wordt je later nog medegedeeld.

 

 

PHASE 3 — Bekendmaking geselecteerde kandidaten

Bekendmaking van de winnaars: niet later dan 15/12/2023

 

HEB JE VRAGEN OVER DEZE CALL?

Onze business adviseur Peggy Acke is jouw contactpersoon:

— Peggy Acke 
— Peggy.acke@mad.brussels
— T : +32 880 85 66

 

DIEN NU JE KANDIDATUUR IN

Je kunt de applicatievoorschriften hieronder downloaden.

Please describe the DNA of your business project and/or product. / Veuillez décrire l'ADN de votre projet d'entreprise et/ou de votre produit. / Gelieve het DNA van je ondernemingsproject en/of product te beschrijven. (2.500 characters maximum / 2.500 caractères maximum / 2.500 tekens maximum)
Specify here why this support can boost your business. / Précisez ici pourquoi ce soutien peut dynamiser votre entreprise. / Beschrijf hier waarom deze steun jouw onderneming een boost zou kunnen geven. Please read the participation rules carefully. / Veuillez lire attentivement le reglement de participation / Gelieve de regels voor deelname aandachtig te lezen.
From prototyping to meeting the customer. Specify your target audience. Specify your current distribution (national and international distribution). Please specify current national and international sales points where you would be interested in being sold. / Du prototypage à la rencontre avec le client. Précisez votre public cible. Précisez votre distribution actuelle (distribution nationale et internationale). Précisez les points de vente nationaux et internationaux actuels où vous souhaiteriez être vendu. / Van prototype tot ontmoeting met de klant. Verduidelijk je doelgroep. Verduidelijk je huidige distributie (op nationaal en/of internationaal niveau). Verduidelijk je huidige verkooppunten en verkooppunten waarin je potentieel geïnteresseerd bent (op nationaal en/of internationaal niveau).
Start date of the project. Expected completion date of the project. The main steps of development / Date de début du projet. Date prévue d'achèvement du projet. Les principales étapes du développement / Start datum van het project. Verwachte datum van voltooing van het project. De Belangrijkste stappen in de ontwikkeling
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx ppt pptx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx ppt pptx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx ppt pptx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx ppt pptx xls xlsx.